3-1_supplier-eInvoiceB2B.jpg

Supplier eInvoice B2B

Olemme kehittäneet palvelun sinulle, joka käsittelet toimittajilta saapuvia sähköisiä laskuja. Ratkaisumme takaa tietojen korkean laadun ja yhdenmukaisuuden sekä säästää aikaa. Kaikki tiedot kootaan samaan paikkaan, ja laskujen hyväksyminen helpottuu.

Supplier eInvoice B2B huolehtii alihankkijoilta saapuvien e-laskujen käsittelystä. Ratkaisu varmistaa, että laskujen tiedot ovat oikein, ja takaa siten korkean laadun. Tämän jälkeen laskut voidaan integroida omiin prosesseihisi sekä tarkistaa ja hyväksyä automaattisesti.

Digitalisointi mahdollista automaation

Toimittajalaskujen vastaanottaminen ja manuaalinen käsittely vievät aikaa ja vaativat runsaasti resursseja. PDF-laskut, paperilaskut ja skannatut asiakirjat on kaikki käsiteltävä käsin. Tiedot ja tilaukset pitää tarkistaa ja laskut hyväksyä.

Kun prosessi automatisoidaan, huomaat nopeasti tuloksia sekä organisaatiossasi että taseessasi. PostNord Strålforsin Supplier eInvoice B2B käsittelee alihankkijoilta saapuvat e-laskut ja varmistaa, että ne sisältävät oikeat tiedot. Tämän jälkeen laskut integroidaan yrityksen prosesseihin ja ne tarkistetaan ja hyväksytään automaattisesti. 

PostNord Strålfors auttaa sinua järjestelmän käyttöönotossa. Monet yritykset ovat jo ryhtyneet käsittelemään tilauksia EDI-järjestelmässä, mutta ne eivät ole ehkä halunneet alkaa vaatia sähköisiä laskuja. Laskuformaateista on jo pitkään ollut erilaisia sääntöjä tai standardeja, ja voi tulla kalliiksi kehittää erikoisratkaisuja kutakin asiakas–toimittaja-suhdetta varten.

Näin pääset alkuun

Aloitamme kartoittamalla, mitä odotuksia sinulla on ratkaisua kohtaan. Miksi olet kallistumassa sen suuntaan? Mitä ongelmia haluat ratkaista? Miten hyvin ratkaisu otettaisiin vastaan omalla alallasi? Miten toimittajia priorisoidaan, jotta investoinnista saadaan paras mahdollinen hyöty? 

PostNord Strålforsilla on kaikki tarvittavat työkalut, mutta ratkaisun lopullista kokoonpanoa voidaan miettiä vasta sitten, kun kaikki edellytykset ja odotukset ovat selvillä.

Toimittajien suhde ratkaisuun

Siirtyminen sähköiseen laskutukseen vaikuttaa luonnollisesti muihin järjestelmiisi. Se edellyttää määrittely-, integrointi- ja kehitystyötä. Ratkaisun menestymiseen vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti se, kuinka hyvin toimittajat sopeutuvat siihen. Siksi Onboarding-palvelumme muodostavat tärkeän osan prosessia. Toimittajien jouheva sopeuttaminen uuteen ratkaisuun vähentää häiriöitä päivittäisessä työssä, mikä puolestaan säästää kaikkien osapuolten aikaa ja rahaa. 

Sopeuttaminen ratkaisevaa

Otamme yksitellen yhteyttä toimittajiisi selvittääksemme, onko heidän mahdollista lähettää sähköisiä laskuja ja missä muodossa. Ratkaisumme on yhteensopiva kaikkien standardien kanssa ja toimittaa tiedot järjestelmiisi juuri siinä muodossa kuin haluat. Jos asiakkaan toiveena on lähettää e-laskuja omassa erityismuodossa, keskustelemme sen edellytyksistä ennen toimeksiannon vastaanottamista.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko tehostaa alihankkijoilta saapuvien e-laskujen käsittelyä?  Haluatko varmistaa tietojen paikkansapitävyyden ennen kuin ne kirjataan muihin liiketoimintajärjestelmiisi? Ota meihin yhteyttä, niin voimme keskustella sopivasta ratkaisusta.

Lisää Business Integration Management -ratkaisuja

16-9_eProcurement.jpg

eProcurement

Tehokas tilausten hallinta selkeyttää myös toimittajiesi kanssa käymääsi viestintää. Tämä puolestaan tehostaa liiketoimintaasi ja vapauttaa aikaa ydintehtäviisi. eProcurementin ansiosta tiedät aina, mitä ja kuinka paljon sinulle toimitetaan ja milloin toimitus on perillä. 

16-9_eOrder.jpg

eOrder

Unohda tilausten aikaavievä manuaalinen käsittely. eOrder automatisoi asiakkailtasi tulevat tilausvirrat. Käsittely tehostuu, aikaa säästyy ja virheiden riski pienenee.

16-9_eInvoiceB2B.jpg

eInvoice B2B

Yritysten väliset sähköiset laskut ovat kuuluneet PostNord Strålforsin ydinosaamiseen jo yli 30 vuoden ajan. Voimme vähentää hallinnollista työtäsi, ehkäistä virhelähteitä ja auttaa hyödyntämään kaikkia automaation tuomia etuja. Ratkaisumme on täydellinen kaikille julkisen sektorin palveluntarjoajille.

Yhteensopivat ratkaisut

eArchive-16-9_2.jpg

eArchive

eArchive-ratkaisun avulla voit tallentaa helposti kaiken saapuvan ja lähtevän fyysisen ja digitaalisen viestinnän sekä manuaalisesti että automaattisesti. Tämä minimoi tietojen käsittelytarpeen. Prosessit tehostuvat, mikä puolestaan parantaa asiakaskokemusta.

16-9_mailroom-solutions

Mailroom solutions

Unohda saapuvan digitaalisen ja fyysisen viestinnän vieminen IT-järjestelmiin – meidän avullamme automatisoit kaiken käsittelyn.

Scanning-puff-16-9.jpg

Invoice scanning

Invoice Scanning on ratkaisu saapuvien paperilaskujen skannaamiseen. Se helpottaa hallinnollista työtä ja minimoi kustannukset.