Eye tracking

Eye tracking-tekniikka mittaa tarkasti silmien katsomat asiat, ja tietojen avulla voidaan sen jälkeen analysoida, mitä henkilö katsoi, milloin ja kuinka kauan.

16-9-eye-tracking-02.jpg

Media-alalla Eye tracking käytetään usein mittaamaan painettujen ja digitaalisten mainosten herättämää huomiota ja kiinnostusta. Samaa tekniikkaa voidaan käyttää laskun luettavuuden parantamiseen.

Kuluttajat ovat nykyään paljon heterogeenisempia kuin aiemmin. Monet ovat kuitenkin kyllästyneet vastaamaan erilaisiin kyselyihin ja perinteisiin markkinatutkimuksiin.

On entistä vaikeampaa ymmärtää, miten eri kuluttajaryhmät toimivat ja ajattelevat, samalla kun yritykset edellyttävät markkinointi-investointiensa olevan joka kerta tuottoisia. Sen vuoksi kaikkien viestintäpanostusten on tuotettava tulosta.

Mitä me katsomme?

Eye tracking tekniikalla voidaan selvittää, mitä ihmisen matelijanaivoissa tapahtuu. Matelijanaivot ovat se aivojen osa, joka reagoi salamannopeasti ja harkitsematta.

Niiden toimintaa ei saada selville perinteisillä markkinatutkimuksilla, joissa meidän on puettava käyttäytymisemme sanoiksi. Lisäksi ihmisillä on tapana kaunistella asioita. Onkin kiinnostavaa selvittää, mikä on ihmisen luonnollinen reaktio. Mitkä muodot viehättävät meitä?

Mitä me katsomme? Juuri näitä asioita voidaan kartoittaa Eye trackingillä. Mistä kohdasta laskua asiakas etsii tarjouksia? Entä mistä hän etsii tietoja? Ja miten hän tulkitsee sanomaa sekä lähettäjää koskevia tietoja? Tekemällä koehenkilöille Eye Tracking -analyysin lisäksi suoria kysymyksiä voidaan saada tarvittavat vastaukset markkinoinnin parantamista varten. Ymmärsivätkö asiakkaat viestin?

Kuka on lähettäjä? Käyttivätkö asiakkaat tarjouksen hyväkseen? Oikein käytettyinä näiden tietojen avulla voidaan helpommin laatia tehokasta markkinointiviestintää.

Oikeaa tietoa oikeassa paikassa

On melko helppoa ymmärtää, miten laskun luettavuutta voidaan parantaa. Mutta mikä sitten on oikea paikka? Käytännössä kaikki avaavat paperilla saamansa laskun. Se ei kuitenkaan välttämättä merkitse, että jokainen lukee laskun kaikki tiedot.

Me ihmiset olemme taitavia etsimään laskusta tarvitsemamme tiedot ja laittamaan laskun sen jälkeen sivuun. Yrityksillä on keskimäärin 16 sekuntia aikaa vaikuttaa asiakkaaseen. Koska laskun viesti ja koko on yleensä ennalta määrätty, asiakkaaseen voidaan vaikuttaa parhaiten ulkoasua muuntelemalla.

Lukuarvoa voidaan lisätä kätevästi esimerkiksi lisäämällä tekstiin huomautus, pari puffia, muutamia alleviivauksia tai PS, jolloin viestin sisältö on helpompi omaksua.

Saknar rubrik

16-9-Customer-Journey-Mapping-01.jpg

Customer Journey Mapping

Asiakkaat ovat yhä nopeampia liikkeissään, mikä asettaa korkeita vaatimuksia liiketoiminnallesi. Customer Journey Mapping antaa sinulle käsityksen siitä, millaisia asiakkaidesi tarpeet ovat palveluketjun kaikissa vaiheissa.

Saknar rubrik