Vaalipalvelut

Onnistuneet vaalit alkavat ehdokkaiden onnistuneesta nimeämisestä. Strålfors äänestyspalvelun helppokäyttöisessä ehdokasjärjestelmässä ehdokkaat voidaan esitellä luotettavalla ja johdonmukaisella tavalla, mikä lisää annettujen äänien määrää. Strålfors äänestyspalvelu sisältää moduuleja myös itse äänestysprosessia, vaalien suunnittelua ja ääntenlaskentaa varten sekä vaalikoneen.

voting_solution3_VNN_872x580.jpg

Strålfors äänestyspalvelu on auditoitu ja sitä on käytetty, isojen järjestöjen, yhdistysten sekä liittojen järjestämissä vaaleissa. Strålfors äänestyspalvelun avulla voit laatia juuri omia tarpeitasi vastaavan ratkaisun.

Ehdokkaiden asettamisesta ääntenlaskentaan

Saat apua kaikkeen, vaalien suunnittelusta ja ehdokkaiden asettamisesta ääntenlaskentaan ja tulosten laskentaan. Sisäisten resurssien tarve vähenee siten huomattavasti, ja virheiden vaara jää hyvin pieneksi.

Toimii monissa kanavissa

Äänestäjät voivat antaa äänensä postitse tai verkossa. Tämä helpottaa äänestämistä ja lisää saatujen äänten määrää merkittävästi. Ratkaisun helppokäyttöisyys ja toimivuus eri medioissa helpottaa vaaleihin osallistumista ja edistää demokraattista keskustelua. Lisäksi ratkaisu lisää sekä äänestäjien että muiden vaaleista kiinnostuneiden sitoutuneisuutta ja uskollisuutta.

Nopea ja luotettava

Järjestelmän helpottaa ehdokas asettelua, ehdokkaan esittelyä sekä äänestäjän ehdokkaan valintaa. Pelkästään nämä säästävät vaalinjärjestäjän työtä ja kustannuksia. Hyvän järjestelmän käyttö vähentää myös väärien annettujen äänten määrää, mikä pienentää tarkastuslaskentojen tarvetta sekä nopeuttaa ääntenlaskentaa.

Koko äänestysprosessi voidaan myös toteuttaa paljon nopeammin kuin perinteisiä ratkaisuja käytettäessä. Hyvin toimiva järjestelmä herättää paljon luottamusta äänestäjien, ehdokkaiden ja muiden asianosaisten keskuudessa.

Strålfors äänestyspalvelu on Pohjoismaiden ainoa täydellinen äänestysratkaisu. Järjestelmä tarjoaa monenlaisia etuja ja se on auditoitu DNV:n toimesta

Äänestysprosessin 4 helppoa vaihetta

Strålfors äänestyspalvelu on jaettu neljään yksinkertaiseen, helposti toteutettavaan vaiheeseen:

  • Suunnittelu
  • Ehdokkaiden nimeäminen ja ehdokassivusto sekä vaalikone
  • Äänestys
  • Ääntenlaskenta ja dokumentointi