PostNord Strålforsin yksityisyydensuojakäytäntö

PostNord Strålfors Group AB (jäljempänä ”PNSF”) suhtautuu vakavasti asiakkaidensa ja kaikkien niiden henkilöiden yksityisyydensuojaan, jotka vierailevat PNSF:n verkkosivustoilla tai sosiaalisen median kanavissa, ottavat yhteyttä PNSF:n asiakaspalveluun tai ovat muuten yhteydessä PNSF:ään.

Tavoitteenamme on tarjota käyttäjille varmuus siitä, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan ja että heidän henkilötietojaan käsitellään asianmukaisesti. Otamme vastuun siitä, että PNSF:n käsittelemiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asianmukaisiin tarkoituksiin ja että ne suojataan luvattoman pääsyn estämiseksi. PNSF noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella astuu toukokuussa 2018 voimaan uusi yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR[1]).

The GDPR at PostNord

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö koskee yleisesti kaikkia PNSF:n digitaalisia kanavia. Mikäli jokin PNSF:n palveluehdoista sisältää yksityiskohtaisempia määräyksiä henkilötietojen käsittelystä PNSF:n digitaalisissa kanavissa, noudatetaan ensisijaisesti kyseisiä määräyksiä niiden palveluiden osalta, jotka kuuluvat ehtojen piiriin.

1. Mitä henkilötiedoilla ja henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti muiden tietojen yhteydessä yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja yhteystiedot, IP-osoitteet, tehdyt valinnat ja verkkokäyttäytyminen.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin kohdistettuja toimia. Tällaisia toimia ovat – riippumatta siitä, suoritetaanko ne automatisoidusti vai ei – tietojen kerääminen, rekisteröiminen, organisoiminen, jäsentäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, luominen, lukeminen, käyttäminen, luovuttaminen siirtämällä, jakamalla tai muulla tavoin, tarkistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.

2. Henkilötietojen käsittely PNSF:n toimesta

2.1 Millaisia henkilötietoja kerätään ja milloin ne poistetaan?

Kun vierailet digitaalisissa kanavissamme tai otat yhteyttä asiakaspalveluumme, voimme kerätä sinusta tietoja, kuten nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, tunnistamistiedot sekä PNSF:n tuotteiden ja palveluiden käyttämistä koskevat tiedot. Tarvittaessa käsitellään myös henkilötunnusta.

PNSF voi lisäksi kerätä teknistä tietoa niistä laitteista, joilla käytät PNSF:n digitaalisia kanavia, mukaan lukien IP-osoite, laitetunnus, verkkoselaimen tyyppi ja evästetiedot. Tässä kuvattua tietojen keräämistä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun ilmoitat henkilötietosi digitaalisissa kanavissamme saatavilla olevien erilaisten lomakkeiden kautta, olet yhteydessä PNSF:ään ja muihin tahoihin PNSF:n sosiaalisen median alustoilla, jätät palautetta yhteydenottolomakkeidemme kautta tai puhelimitse, lataat raportteja PNSF:n verkkosivuilta tai ilmoittaudut PNSF:n järjestämiin tapahtumiin.

PNSF voi myös kerätä anonyymejä demografisia tietoja, jotka eivät ole suoraan yhdistettävissä sinuun, kuten tietoa postinumerosta, iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Kun otat meihin yhteyttä asiakaspalvelutoimintojen kautta esimerkiksi reklamaation yhteydessä, käsittelemme yhteystietojasi sekä asiaasi koskevia tietoja.

Jos vierailet sosiaalisen median tileillämme tai otat meihin yhteyttä niiden kautta (Facebookin ja Twitterin kaltaiset ulkoiset alustat), PNSF voi vastaanottaa profiiliasi ja alustalla käymääsi vuorovaikutusta koskevia tietoja kyseisen alustajan toimittajalta.

PNSF käyttää verkkosivustoillaan niin sanottuja evästeitä. Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten käytät kyseistä verkkosivustoa. Lisätietoa PNSF:n verkkosivustoillaan käyttämistä evästeistä on saatavilla alla olevassa kohdassa Tietoa evästeistä.

Käsittelemme henkilötietoja vain siihen asti, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus on täyttynyt tai kunnes PNSF:n lailliset velvollisuudet on täytetty.

2.2 Missä tarkoituksissa henkilötietoja käsitellään?

 1. PNSF tai sen alihankkijat käsittelevät henkilötietoja, joita sinusta kerätään käyttäessäsi PNSF:n digitaalisia kanavia, seuraavia tarkoituksia varten:
 2. Tilaamiesi tuotteiden ja palveluiden toimittaminen sekä kanssasi solmimamme sopimuksen hallinta.
 3. Yhteydenpito kanssasi asiakaspalvelumme, sähköpostilomakkeidemme ja sosiaalisen median tiliemme kautta.
 4. Markkinointitarkoitukset, mukaan lukien postitse, sähköpostitse ja tekstiviestinä/multimediaviestinä toteutettava markkinointi (jonka voit estää napsauttamalla jokaisessa sähköpostiviestissä tai tekstiviestissä/multimediaviestissä ilmoittamaamme linkkiä).
 5. Tilastotietojen kerääminen digitaalisten kanaviemme ja niiden palveluiden käytöstä.
 6. Digitaalisten kanaviemme ja niiden perustana toimivien digitaalisten alustojen ylläpitäminen, kehittäminen, testaaminen ja parantaminen.

2.3 Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn oikeutetut tarkoitukset
PNSF käsittelee henkilötietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi, kun se on välttämätöntä kanssasi tekemämme sopimuksen kannalta, vastataksemme asiakaspalvelupyyntöösi tai kun meillä on henkilötietojesi käsittelyyn jokin muu oikeutettu peruste, kuten digitaalisten kanaviemme kävijöille suunnattu markkinointi tai digitaalisten kanaviemme kehittäminen. Mikäli PNSF käsittelee henkilötietojasi sellaista tarkoitusta varten, joka voimassa olevan lainsäädännön mukaan edellyttää suostumustasi, varmistamme suostumuksesi etukäteen pyytämällä sinua napsauttamaan valintaruutua.

3. Henkilötietojen suojaaminen

PNSF ylläpitää korkeaa turvallisuuden tasoa henkilötietojesi käsittelyssä sekä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvallisuustoimenpiteisiin suojatakseen henkilötietojasi asiattomalta pääsyltä, muuttamiselta, levittämiseltä tai hävittämiseltä.

4. Henkilötietojen luovuttamista koskevat rajoitukset

PNSF voi valtuuttaa ulkoisia yhteistyökumppaneita (toimittajia) suorittamaan toimeksiantoja PNSF:lle, esimerkiksi tuottamaan IT-palveluita tai auttamaan markkinoinnissa, analysoinnissa tai tilastoinnissa. Osana näiden palveluiden suorittamista PNSF:n yhteistyökumppaneilla, niin EU:n ja ETA:n sisällä kuin niiden ulkopuolella, voi olla pääsy henkilötietoihisi. Yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoja PNSF:n puolesta, allekirjoittavat aina sopimuksen PNSF:n kanssa, jotta henkilötietojesi korkea suojaustaso voidaan varmistaa myös yhteistyökumppaneidemme osalta. EU:n/ETA:n ulkopuolella toimivien yhteistyökumppaneiden osalta ryhdytään erityisiin suojaustoimenpiteisiin. Tällaisiin lukeutuvat esimerkiksi sopimukset, jotka sisältävät tiedonsiirtoa koskevia standardoituja mallilausekkeita, jotka Euroopan komissio on laatinut ja jotka ovat saatavilla komission verkkosivuilta.

PNSF voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muulle viranomaiselle, jos kyse on rikoksen selvittämisestä tai jos olemme muuten velvoitettuja luovuttamaan kyseiset tiedot lain tai viranomaispäätöksen nojalla.

PNSF ei luovuta henkilötietojasi missään muussa kuin tässä kohdassa 4 kuvatussa tarkoituksessa.

5. Ulkoiset linkit

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö koskee sellaisia tietoja sinusta, joita PNSF käsittelee osana digitaalisia kanaviaan. PNSF:n verkkosivustot voivat sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille tai palveluihin, joita me emme valvo. Mikäli siirryt ulkoiselle verkkosivustolle tällaisen linkin kautta, suosittelemme, että tutustut kyseistä sivustoa koskevaan henkilötietokäytäntöön ja evästekäytäntöön.

6. Oikeus tietoon ja oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on voimassa olevan henkilötietolainsäädännön nojalla oikeus milloin tahansa pyytää nähtäväksi sinusta käsiteltävät henkilötiedot, pyytää virheellisten tietojen oikaisemista, pyytää, että PNSF lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja poistaa ne, pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, harjoittaa oikeuttasi tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä kieltää henkilötietojesi käsittely. Ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä PNSF:ään kohdassa 8 ilmoitettuun osoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus tehdä milloin tahansa valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

7. Lapsia koskevien henkilötietojen käsittely

PNSF:n digitaalisia kanavia ei ole suunnattu lapsille, eikä PNSF siksi tietoisesti kerää lapsia koskevia henkilötietoja. Jos saat lapsesi huoltajana tietoosi, että lapsesi on ilmoittanut henkilötietoja PNSF:lle, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kohdassa 8 ilmoitettuun osoitteeseen voidaksesi käyttää oikeuttasi esimerkiksi tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen.

8. Yhteystiedot

PostNord Strålfors Group AB on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä osana PNSF:n digitaalisia kanavia. Huomaathan, että tämä ei koske sellaisia henkilötietoja, joita PNSF käsittelee asiakkaidensa puolesta esimerkiksi silloin, kun asiakas on tilannut PNSF:ltä palvelun, jonka PNSF toimittaa.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten PNSF käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sbisupport@stralfors.se.

tai postitse osoitteeseen

PostNord Strålfors Group AB
Att: SBI ansvarig
105 00 Stockholm

9. Yksityisyydensuojakäytännön muuttaminen

PNSF voi tehdä ajoittain muutoksia tähän yksityisyydensuojakäytäntöön. Yksityisyydensuojakäytännön uusin versio on aina saatavilla PNSF:n verkkosivustoilta.


Tietoa evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan verkkosivustolla vierailevan käyttäjän tietokoneelle tai muulle vastaavalle laitteelle, esimerkiksi älypuhelimeen, sekä noudetaan myöhemmin samalta laitteelta. Eväste tallennetaan sellaisiin tiedostoihin, joita tietokoneen verkkoselain tai muu vastaava ohjelma käyttää. Evästeiden tarkoituksena on parantaa verkkosivuston käytettävyyttä.

PNSF käyttää evästeitä tilastointitarkoituksessa ja käyttäjätutkimuksia varten. Lisäksi PNSF käyttää sovellusevästeitä tietyissä PNSF:n digitaalisissa kanavissa tallentaakseen tietoa väliaikaisesti.

Lisätietoa evästeistä on saatavilla osoitteesta www.minacookies.se.

Evästeet PNSF:n verkkosivustoilla ("Verkkosivustot")
Verkkosivustoilla käytetään kahdenlaisia evästeitä: niin sanottuja pysyviä evästeitä ja istuntoevästeitä. Pysyvä eväste säilyy tietokoneella verkkoselaimen sulkemisen jälkeen. Pysyviä evästeitä käytetään tietokoneesi ja Verkkosivustojen välisen verkkoliikenteen ja verkkoliikennemallien seuraamiseen ja tilastoimiseen. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti verkkoselaimen sulkemisen jälkeen, ja niitä käytetään verkkosivujen latautumisen ja välimuistin optimoimiseen tietokoneellasi.

Käytämme Verkkosivustoilla seuraavia evästeitä:

Google Analytics
Google Analyticsin evästeitä käytetään Verkkosivustojen kävijämäärien tilastoimiseen.

Kyseisiä evästeitä ovat:

 • _ga
 • _utma
 • _utmz
 • _utmb
 • _utmc
 • AddThis
 • _atuvc


Istuntoevästeet

 • ASP.NET SessionId


Muut evästeet

 • EPiDPCKEY
 • RequestVerificationToken


Tässä on kuvattu Verkkosivustoilla käytettäviä evästeitä. Mikäli Verkkosivustoilla on linkkejä muille evästeitä käyttäville sivustoille, niitä ei huomioida tässä.

Käytämme myös niin sanottuja jäljitteitä (web beacon), pieniä läpinäkyviä kuvatiedostoja, joiden avulla seurataan tietokoneesi ja Verkkosivustojen välistä verkkoliikennettä ja verkkoliikennemalleja.

Evästeiden käytön hyväksyminen
Sähköisestä viestinnästä annetun Ruotsin lain (2003:389) mukaan evästeitä saa käyttää ainoastaan käyttäjän suostumuksella. Voit itse ilmoittaa, hyväksytkö evästeiden käytön vai et. Useimmat verkkoselaimet tallentavat evästeet automaattisesti, mutta selaimen asetuksia on mahdollista muuttaa. Selaimen asetuksissa voit valita, mitkä evästeet sallitaan, estetään tai poistetaan. Mikäli verkkoselaimesi (tai muu vastaava verkkosivustoilla vierailemiseen käytetty ohjelma) on asetettu sallimaan evästeet Verkkosivustoilla vieraillessasi, sinun katsotaan antaneen suostumuksesi evästeiden käytölle.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä Verkkosivustoilla vieraillessasi, voit joko estää evästeet verkkoselaimesi asetuksissa tai lopettaa Verkkosivustojen käyttämisen. Jos estät evästeet verkkoselaimesi asetuksissa, Verkkosivustojen palvelut ja toiminnot eivät välttämättä toimi tarkoituksenmukaisella tavalla.


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antama asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

The GDPR at PostNord